Kindercoaching

Een kind  een fijne jeugd geven dat is wat je wil als ouder/begeleider/verzorger. Maar nu speelt er iets anders, je maakt je zorgen om jouw kind, het functioneert niet optimaal en kan minder genieten van de wereld om zich heen.

Problemen met concentratie, overgevoeligheid te druk, pijn die niet te verklaren valt, negatief zelfbeeld , nooit willen luisteren, overdreven aandachtvragend gedrag, enzenz.

Waarschijnlijk heb je al een lange weg afgelegd in het reguliere medische circuit,  maar ben je niet helemaal tevreden met de resultaten.

Regenesistherapie  op een verhalende en speelse  manier gebracht kan uitkomst bieden. Middels lichaamsbewuste speloefeningen en verrassende opdrachten ervaart elk kind de sessie als een moment helemaal voor zichzelf, dat geeft ruimte om weer lekkerder in zijn/haar vel te gaan zitten.

Tijdens een behandeling laat ik het kind ervaren dat je eigen lijf een wonder is. Gewoon door er bewuster mee om te gaan. Zo leer je jezelf te accepteren en  efficienter oftewel positiever om te gaan met prikkels en klachten. Vanuit het vertouwen wat dit geeft  is er een beter contact mogelijk met de wereld om hen heen. De behandeling/sessie duurt zolang als de spanningsboog van het kind dit toelaat (maximaal 45 minuten).Voorafgaand aan deze behandeling bepalen we een doel waar we samen naar toe werken tot het bereikt is.

Ouders,begeleiders zijn zeer welkom bij het intake-gesprek ,we overleggen dan ook of ik daarna alleen of in jullie bijzijn met het kind werk .